..เย นํ ททนฺติ สทฺธาย  วิปฺปสนฺเนน เจตสา  ตเมว อนฺนํ ภชติ  อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ   บุคคลเหล่าใดมีใจผ่องใส ย่อมให้ข้าวด้วยศรัทธา  บุคคลเหล่านั้นย่อมได้ข้าวนั้นเอง ทั้งโลกนี้และโลกหน้า  ...............


 
  
 พบหลักฐานการบูรณใหม่...เมื่อ.5/08/60 .... 
ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อวันที่ 20/09/2484  

  
 


 
 

 CA_050.jpg

aniblack01_right_6.gif ประมวลภาพงานพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ  60 ปี วันก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตร และการบรรจุพระธาตุประจำปีเกิดจำลอง 12 ราศี เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ วิหารพระมงคลบพิตร..โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์.......(อ่านต่อ)....

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิพระมงคลบพิตร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ....(อ่านต่อ)....

aniblack01_right_6.gif เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิพระมงคลบพิตร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565....(อ่านต่อ)......มูลนิธิพระมงคลบพิตร โดยท่านบุญสืบ หาสาสน์ศรี พร้อมตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดหันตรา ที่มูลนิธิให้การสบับสนุนในการก่อสร้าง   ......(อ่านต่อ)...


มูลนิธิพระมงคลบพิตร โดยท่านบุญสืบ หาสาสน์ศรี พร้อมตัวแทนคณะกรรมการ
ได้ จัดถุงยังชีพมอบให้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบให้ครัวเรือนที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้ .....(อ่านต่อ)....


aniblack01_right_6.gifประมวลภาพการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลวันก่อตั้งมูลนิธิ ครบรอบ62 ปี เมื่อ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2564  ณ วิหารพระมงคลบพิตร  .......(อ่านต่อ).......

 

aniblack01_right_6.gifมูลนิธิพระมงคลบพิตร  จัดประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ อบรมให้ความรู้และการป้องกันโรคไวรัสCOVID-19  รวมทั้งการดำเนินการทำความสะอาด และฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร เป็นระยะ เพื่่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ...(อ่านต่อ).......

 aniblack01_right_6.gifวันพุธที่16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิพระมงคลบพิตร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565.....อ่านต่อ.... aniblack01_right_6.gif
มูลนิธิพระมงคลบพิตรเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดมณฑป ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....(อ่านต่อ).....


aniblack01_right_6.gifบทเพลง "บูชาหลวงพ่อพระมงคลบพิตร 1"  
ประพันธ์โดย อ.วีระ แก้วแหวน   
ขับร้องโดย อ.สมวงษ์  คงประโยชน์

aniblack01_right_6.gifมูลนิธิพระมงคลบพิตร บริจาคเงินสนับสนุน โครงการปั่นไม่ทิ้งกันปี2  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ .......(อ่านต่อ)......


aniblack01_right_6.gifบทเพลง "บูชาหลวงพ่อพระมงคลบพิตร 2,3"  
ประพันธ์และขับร้องโดย อ.สมวงษ์  คงประโยชน์
 

 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
website counter

 


aniblack01_right_6.gif ชมวีดิทัศน์อโยธยา จัดทำโดย ม.รังสิต


aniblack01_right_6.gif ชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของพระมงคลบพิตร
จัดทำโดยมูลนิธิพระมงคลบพิตรและมรภ.พระนครศรีอยุธยา

aniblack01_right_1.gif  มูลนิธิพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มีนโยบายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่   ออกไปเรี่ยไรทำบุญจากองค์กร หน่วยงาน  ร้านค้าหรือบุคคลทั่วไป  ..............ท่านใดประสงค์จะบริจาค    ร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ติดต่อได้ที่สำนักงานหรือโอนเงินผ่านบัญชีที่แจ้งไว้...เท่านั้น

set05_office_on.gif 

 

aniblack01_right_13.gif   บทเพลง "บูชาหลวงพ่อพระมงคลบพิตร 1"
aniblack01_right_13.gif   
บทเพลง "บูชาหลวงพ่อพระมงคลบพิตร 2"
aniblack01_right_13.gif   บทเพลง "บูชาหลวงพ่อพระมงคลบพิตร 3"
aniblack01_right_13.gif   รวมเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๔๘เพลง
aniblack01_right_13.gif   รวม ๑๘ บทเพลง "พ่อ" ที่คนไทยควรฟัง
aniblack01_right_13.gif   
รวมบทเพลงเพื่อพ่อภูมิพล (แอ๊ด คาราบาว) ๑๔ บทเพลง ที่อยู่ในหัวใจคนไทย
aniblack01_right_13.gif   คนต่างชาติทำพร้อมคำบรรยายเทอดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙
        
ชุดที่ 1       ชุดที่ 2

 
 

      
https://thestandard.co/read/magazine_issue15#

รวมบทเพลงที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอขอบคุณเจ้าของผลงานทุกสังกัด.........
*  
ในหลวงของแผ่นดิน          *   รูปนี้มีทุกบ้าน        *   ตามรอยพระราชา   *   พระราชาผู้ทรงธรรม
*  
ผู้ปิดทองหลังพระ           *   ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป   *   ฟ้าร้องไห้       *  เล่าสู่หลานฟัง

                           กิจกรรมของมูลนิธิ

  

ประมวลภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก....(อ่านต่อ)........ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก "โพสต์ทูเดย์"

aniblack01_right_13.gif สาร จากประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร
รายละเอียดการบำเพ็ญกุศลครบรอบ 59 ปีของมูลนิธิพระมงคลบิตร 2 ต.ค.61

 

aniblack01_right_13.gif  นายบุญสืบหาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิพระมงคลบิตร มอบเงินสนันสนุนการจัดงานตรุษจีนมหามงคล ประจำปี 2563  ..(อ่านต่อ)...

aniblack01_right_11.gifองคมนตรีพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ พร้อมคณะกราบนมัสการองค์พระมงคลบพิตร  19/04/2562  คณะกรรมการมูลนิธิให้การต้อนรับ 

aniblack01_right_13.gif งานบุญวิหารบารมี พระมงคลบพิตรวันเสาร์ที่ 27 ก.ย.  2559 ครั้งหนึ่งในชีวิต ครั้งแรกในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ปั้นหลวงพ่อมงคลบพิตรทันใจ เสร็จภายในวันเดียวและงานบุญเลี้ยงพระ จำนวน 108 รูป  (ประมวลภาพต่างๆ)

aniblack01_right_11.gif พิธีจุดเทียนเครื่องราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2563  23เมษายน 2563 ..(อ่านต่อ)....

aniblack01_right_13.gif ณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิพระมงคลบิตร พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่น  ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกลางทุ่ง ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.อยุธยา วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563....(อ่านต่อ).......

.
aniblack01_right_13.gif เชิญชมประมวลภาพวิหารพระมงคลบพิตร
     ที่ชำรุดทรุดโทรมก่อนการบูรณปฏิสังขรณ์

 

 aniblack01_right_13.gif  มูลนิธิพระมงคลบพิตรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรมูลนิธิพระมงคลบพิตร ขึ้นระหว่างวันที่  16 - 17 พ.ย. 59

aniblack01_right_13.gif จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมูลนิธิพระมงคลบพิตร  ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในเทศกาลวันมาฆบูชา  วันขึ้น 15  ค่ำ เดือน 3  ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ..(อ่านต่อ)

aniblack01_right_13.gif วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค.59  เวลา 15.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม  ถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร

aniblack01_right_13.gif นายบุญสืบ หาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร รับมอบโล่รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี2562 จากกระทรวงวัฒนธรรม 3 ต.ค.62 ...(อ่านต่อ)...

aniblack01_right_13.gifวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหารพระมงคลบพิตร

aniblack01_right_13.gifพิธีบวงสรวงสักการะบูรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 59

 

 

 aniblack01_right_13.gif พิธีเททองหล่อพระมงคลบพิตรสัมฤทธิ์ หน้าตัก 32 นิ้ว วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ วิหารพระมงคลบพิตร

aniblack01_right_11.gifมูลนิธิฯร่วมสมทบทุนสนับสนุนตามโครงการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด กับทางวัดศาลาปูนจำนวนเงิน20,000 บาท เมื่อ24/06/2563

aniblack01_right_13.gifช้าวันที่ 21 มกราคม 2560 ที่ พลับพลาตรีมุข  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทำบุญบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร

  aniblack01_right_13.gif มูลนิธิพระมงคลบพิตร ร่วมจัดงาน"รวมพลังแห่งความภักดี"วันอังคารที่ 22 พ.ย. 59

aniblack01_right_13.gifการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าของมูลนิธิ  ครั้งที่ 2/2560 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานมูลนิธิฯ  ระหว่างวันที่ 9-10 มี.ค.60

aniblack01_right_13.gifมูลนิธิพระมงคลบพิตร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
 เวลา 08.09 น. ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

 aniblack01_right_13.gif ประมวลภาพ กิจกรรมวันวิสาขบูชา 10 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร............( ชมต่อ )

aniblack01_right_13.gif มูลนิธิพระมงคลบพิตร ร่วมต้อนรับคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ จำนวน 105 รูป ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น.

 aniblack01_right_6.gif ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิพระมงคลบพิตร เปิดวิหารพระมงคลบพิตรให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว เข้าสักการะบูชา ภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์มายาวนาน.(อ่านต่อ)

 aniblack01_right_13.gifวันอังคารที่ 13 มกราคม 2560 นายบุญสิบ หาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร เป็นประธานเปิดโครงการทำดีเพื่อพ่อ ฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟโบราณ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 aniblack01_right_6.gif ในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการทุกสังกัด พ่อค้าประชาชน  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

 aniblack01_right_13.gifการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าของมูลนิธิ  ครั้งที่ 1/2560 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานมูลนิธิฯระหว่างวันที่ 23-24 ก.พ.60

aniblack01_right_6.gif เดือนมิ.ย.61กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการต่อเรือ มาติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศใต้น้ำ (ตั้งเวลาอัตโนมัติ) ณ สระน้ำด้านทิศตะวันออกของวิหารพระมงคลบพิตร

aniblack01_right_6.gif เริ่มแล้วเทศกาลมหาสงกรานต์  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2560  ณ บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ....
(อ่านต่อ)....

 

 aniblack01_right_6.gif ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมาเป็นประธานการบำเพ็ญกุศลครบรอบการก่อตั้งมูลนิธิฯ และมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าภาพโรงทานจัดเลี้ยง(อ่านต่อ).. 

  aniblack01_right_6.gifกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนชาวไทยปลูกดอกดาวเหลืองหรือดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่ง....(อ่านต่อ)

aniblack01_right_6.gifนายบุญสืบ  หาสาสน์ศรี  ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  กราบขอพรจากพระราชาคณะ พระเถระ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา .......(อ่านต่อ)..

aniblack01_right_6.gif พระเมรุมาศ อาคารประกอบพระราชพิธี  มณฑลพิธืท้องสนามหลวง.....(ประมวลภาพต่อ)

aniblack01_right_6.gifการประชุมจัดระเบียบบริเวณรอบวิหาร.....(อ่านต่อ)....

 aniblack01_right_6.gifพระเมรุจำลองและนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....(
ประมวลภาพต่อ)

 aniblack01_right_6.gif พิธีบำเพ็ญกุศลให้บรรพบุรุษและทหารกล้าแห่งกรุ่งศรีอยุธยา

 

aniblack01_right_6.gifวันที่   3 พฤศจิกายน 2562   ที่ วัดราชประดิษฐาน ต.หัวรอ  อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา  มีพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 โดยมี นาย บุญสืบ  หาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร  และคณะกรรมการ เป็นประธาน ..........(อ่านต่อ)..........

 aniblack01_right_6.gifคณะกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตร ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา............(อ่านต่อ). 

ma62.jpg

aniblack01_right_6.gif ประมวลภาพร่วมตามรอย 250 ปี เส้นทางยาตราทัพกู้ชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรี สู่วัดบางเดื่อ ต.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 6 พ.ย. 2561  .......อ่านต่อ

 aniblack01_right_6.gifมุูลนิธิพระมงคลบพิตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ในภาคเช้า และร่วมวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรในภาคค่ำ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...(อ่านต่อ)...

 

  aniblack01_right_6.gifกิจกรรมตามโครงการนักเรียนจิตอาสา พัฒนากรุงเก่าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา (อ่านต่อ)....

 

 aniblack01_right_6.gif  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมูลนิธิพระมงคลบพิตรจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 .....(อ่านต่อ).........

new29.jpg 

 aniblack01_right_6.gifานปีใหม่ของมูลนิธิพระมงคลบพิตร 9/01/2562

 

 aniblack01_right_6.gif คณะกรรมการเข้ากราบเยี่ยมเจ้าคณะจังหวัด(ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม หลังการผ่าตัด

aniblack01_right_6.gif  มูลนิธิพระมงคลบพิตร  นำโดยนายบุญสืบ หาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ นำเทียนจำนรรพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดบรมวงศ์ฯ,วัดศาลาปูน,วัดพรมนิวาสและวัดพุทไธศวรรย์ ........(อ่านต่อ)

 

 aniblack01_right_6.gif30 กันยายน 2564 นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภริยาเดินทางมานมัสการพระมงคลบพิตร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  ณ วิหารพระมงคลบพิตร......(อ่านต่อ)

 

 aniblack01_right_6.gif วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนใหม่ เดินทางมานมัสการพระมงคลบพิตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตรให้การต้อนรั

aniblack01_right_6.gifเมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 คณะกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตร นำโดย นายบุญสืบ หาสาสน์ศรี เดินทางไปมอบพระพุทธรูป พระมงคลบพิตร หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตั้งประดิษฐ์สถานที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

  aniblack01_right_6.gif เริ่มแล้ววันนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสรงน้ำพระ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มหามงคล...เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วมงานพระราชทานพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2565(อ่านต่อ ประมวลภาพร่วมสรงน้ำพระของพุทธศาสนิกชน)

 

 

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

 

 

 

aniblack01_right_12.gif ขอชวนเชิญไปไหว้พระ 9  วัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบัญชีการบริจาคเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ วิหารพระมงคลบพิตร

 

 

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย   ชื่อบัญชี "เงินรับบริจาคบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระมงคลบพิตร"  เลขที่บัญชี 101-0-39828-8

 

 

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

 เทศบาลเมืองอโยธยา

มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
  

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV


star01.gifstar01.gif  

สำนักงานมูลนิธิพระมงคลบพิตร    

 ถนนป่าโทน   ตำบลประตูชัย   อำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

Tel. 035-321797 , 035-243172             Fax. 035-243172           E-mail : mongkolbopit035@gmail.com