..เย นํ ททนฺติ สทฺธาย  วิปฺปสนฺเนน เจตสา  ตเมว อนฺนํ ภชติ  อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ   บุคคลเหล่าใดมีใจผ่องใส ย่อมให้ข้าวด้วยศรัทธา  บุคคลเหล่านั้นย่อมได้ข้าวนั้นเอง ทั้งโลกนี้และโลกหน้า  ...............


 
  
 พบหลักฐานการบูรณใหม่...เมื่อ.5/08/60 .... 
ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อวันที่ 20/09/2484  

  
 


 
 

 CA_050.jpg

aniblack01_right_6.gif ประมวลภาพงานพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ  60 ปี วันก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตร และการบรรจุพระธาตุประจำปีเกิดจำลอง 12 ราศี เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ วิหารพระมงคลบพิตร..โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์.......(อ่านต่อ)....

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิพระมงคลบพิตร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ....(อ่านต่อ)....

aniblack01_right_6.gif เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิพระมงคลบพิตร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565....(อ่านต่อ)......
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ วิหารพระมงคลบพิตร มูลนิธิพระมงคลบพิตร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้าย วันก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรครบรอบ 63 ปี ....อ่านต่อ....


aniblack01_right_6.gifมูลนิธิพระมงคลบพิตร โดยท่านบุญสืบ หาสาสน์ศรี พร้อมตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดหันตรา ที่มูลนิธิให้การสบับสนุนในการก่อสร้าง   ......(อ่านต่อ)...


aniblack01_right_6.gif มูลนิธิพระมงคลบพิตร โดยท่านบุญสืบ หาสาสน์ศรี พร้อมตัวแทนคณะกรรมการ
ได้ จัดถุงยังชีพมอบให้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบให้ครัวเรือนที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้ .....(อ่านต่อ)....

aniblack01_right_6.gifมูลนิธิพระมงคลบพิตร  จัดประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ อบรมให้ความรู้และการป้องกันโรคไวรัสCOVID-19  รวมทั้งการดำเนินการทำความสะอาด และฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร เป็นระยะ เพื่่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ...(อ่านต่อ).......

 aniblack01_right_6.gifวันพุธที่16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิพระมงคลบพิตร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565.....อ่านต่อ.... aniblack01_right_6.gif
มูลนิธิพระมงคลบพิตรเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดมณฑป ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....(อ่านต่อ).....


aniblack01_right_6.gifบทเพลง "บูชาหลวงพ่อพระมงคลบพิตร 1"  
ประพันธ์โดย อ.วีระ แก้วแหวน   
ขับร้องโดย อ.สมวงษ์  คงประโยชน์

aniblack01_right_6.gifมูลนิธิพระมงคลบพิตร บริจาคเงินสนับสนุน โครงการปั่นไม่ทิ้งกันปี2  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ .......(อ่านต่อ)......


aniblack01_right_6.gifบทเพลง "บูชาหลวงพ่อพระมงคลบพิตร 2,3"  
ประพันธ์และขับร้องโดย อ.สมวงษ์  คงประโยชน์
 

 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
website counter

 


aniblack01_right_6.gif ชมวีดิทัศน์อโยธยา จัดทำโดย ม.รังสิต


aniblack01_right_6.gif ชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของพระมงคลบพิตร
จัดทำโดยมูลนิธิพระมงคลบพิตรและมรภ.พระนครศรีอยุธยา

aniblack01_right_1.gif  มูลนิธิพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มีนโยบายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่   ออกไปเรี่ยไรทำบุญจากองค์กร หน่วยงาน  ร้านค้าหรือบุคคลทั่วไป  ..............ท่านใดประสงค์จะบริจาค    ร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ติดต่อได้ที่สำนักงานหรือโอนเงินผ่านบัญชีที่แจ้งไว้...เท่านั้น

set05_office_on.gif 

 

aniblack01_right_13.gif   บทเพลง "บูชาหลวงพ่อพระมงคลบพิตร 1"
aniblack01_right_13.gif   
บทเพลง "บูชาหลวงพ่อพระมงคลบพิตร 2"
aniblack01_right_13.gif   บทเพลง "บูชาหลวงพ่อพระมงคลบพิตร 3"
aniblack01_right_13.gif   รวมเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๔๘เพลง
aniblack01_right_13.gif   รวม ๑๘ บทเพลง "พ่อ" ที่คนไทยควรฟัง
aniblack01_right_13.gif   
รวมบทเพลงเพื่อพ่อภูมิพล (แอ๊ด คาราบาว) ๑๔ บทเพลง ที่อยู่ในหัวใจคนไทย
aniblack01_right_13.gif   คนต่างชาติทำพร้อมคำบรรยายเทอดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙
        
ชุดที่ 1       ชุดที่ 2

 
 

      
https://thestandard.co/read/magazine_issue15#

รวมบทเพลงที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอขอบคุณเจ้าของผลงานทุกสังกัด.........
*  
ในหลวงของแผ่นดิน          *   รูปนี้มีทุกบ้าน        *   ตามรอยพระราชา   *   พระราชาผู้ทรงธรรม
*  
ผู้ปิดทองหลังพระ           *   ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป   *   ฟ้าร้องไห้       *  เล่าสู่หลานฟัง

                           กิจกรรมของมูลนิธิ

  

ประมวลภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก....(อ่านต่อ)........ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก "โพสต์ทูเดย์"

aniblack01_right_13.gif สาร จากประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร
รายละเอียดการบำเพ็ญกุศลครบรอบ 59 ปีของมูลนิธิพระมงคลบิตร 2 ต.ค.61

 

aniblack01_right_13.gif  นายบุญสืบหาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิพระมงคลบิตร มอบเงินสนันสนุนการจัดงานตรุษจีนมหามงคล ประจำปี 2563  ..(อ่านต่อ)...

aniblack01_right_11.gifองคมนตรีพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ พร้อมคณะกราบนมัสการองค์พระมงคลบพิตร  19/04/2562  คณะกรรมการมูลนิธิให้การต้อนรับ 

aniblack01_right_13.gif งานบุญวิหารบารมี พระมงคลบพิตรวันเสาร์ที่ 27 ก.ย.  2559 ครั้งหนึ่งในชีวิต ครั้งแรกในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ปั้นหลวงพ่อมงคลบพิตรทันใจ เสร็จภายในวันเดียวและงานบุญเลี้ยงพระ จำนวน 108 รูป  (ประมวลภาพต่างๆ)

aniblack01_right_11.gif พิธีจุดเทียนเครื่องราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2563  23เมษายน 2563 ..(อ่านต่อ)....

aniblack01_right_13.gif ณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิพระมงคลบิตร พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่น  ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกลางทุ่ง ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.อยุธยา วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563....(อ่านต่อ).......

.
aniblack01_right_13.gif เชิญชมประมวลภาพวิหารพระมงคลบพิตร
     ที่ชำรุดทรุดโทรมก่อนการบูรณปฏิสังขรณ์

 

 aniblack01_right_13.gif  มูลนิธิพระมงคลบพิตรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรมูลนิธิพระมงคลบพิตร ขึ้นระหว่างวันที่  16 - 17 พ.ย. 59

aniblack01_right_13.gif จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมูลนิธิพระมงคลบพิตร  ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในเทศกาลวันมาฆบูชา  วันขึ้น 15  ค่ำ เดือน 3  ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ..(อ่านต่อ)

aniblack01_right_13.gif วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค.59  เวลา 15.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม  ถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร

aniblack01_right_13.gif นายบุญสืบ หาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร รับมอบโล่รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี2562 จากกระทรวงวัฒนธรรม 3 ต.ค.62 ...(อ่านต่อ)...

aniblack01_right_13.gifวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหารพระมงคลบพิตร

aniblack01_right_13.gifพิธีบวงสรวงสักการะบูรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 59

 

 

 aniblack01_right_13.gif พิธีเททองหล่อพระมงคลบพิตรสัมฤทธิ์ หน้าตัก 32 นิ้ว วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ วิหารพระมงคลบพิตร

aniblack01_right_11.gifมูลนิธิฯร่วมสมทบทุนสนับสนุนตามโครงการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด กับทางวัดศาลาปูนจำนวนเงิน20,000 บาท เมื่อ24/06/2563

aniblack01_right_13.gifช้าวันที่ 21 มกราคม 2560 ที่ พลับพลาตรีมุข  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทำบุญบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร

  aniblack01_right_13.gif มูลนิธิพระมงคลบพิตร ร่วมจัดงาน"รวมพลังแห่งความภักดี"วันอังคารที่ 22 พ.ย. 59

aniblack01_right_13.gifการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าของมูลนิธิ  ครั้งที่ 2/2560 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานมูลนิธิฯ  ระหว่างวันที่ 9-10 มี.ค.60

aniblack01_right_13.gifมูลนิธิพระมงคลบพิตร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
 เวลา 08.09 น. ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

 aniblack01_right_13.gif ประมวลภาพ กิจกรรมวันวิสาขบูชา 10 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร............( ชมต่อ )

aniblack01_right_13.gif มูลนิธิพระมงคลบพิตร ร่วมต้อนรับคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ จำนวน 105 รูป ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น.

 aniblack01_right_6.gif ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิพระมงคลบพิตร เปิดวิหารพระมงคลบพิตรให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว เข้าสักการะบูชา ภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์มายาวนาน.(อ่านต่อ)

 aniblack01_right_13.gifวันอังคารที่ 13 มกราคม 2560 นายบุญสิบ หาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร เป็นประธานเปิดโครงการทำดีเพื่อพ่อ ฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟโบราณ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 aniblack01_right_6.gif ในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการทุกสังกัด พ่อค้าประชาชน  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

 aniblack01_right_13.gifการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าของมูลนิธิ  ครั้งที่ 1/2560 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานมูลนิธิฯระหว่างวันที่ 23-24 ก.พ.60

aniblack01_right_6.gif เดือนมิ.ย.61กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการต่อเรือ มาติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศใต้น้ำ (ตั้งเวลาอัตโนมัติ) ณ สระน้ำด้านทิศตะวันออกของวิหารพระมงคลบพิตร

aniblack01_right_6.gif เริ่มแล้วเทศกาลมหาสงกรานต์  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2560  ณ บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ....
(อ่านต่อ)....

 

 aniblack01_right_6.gif ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมาเป็นประธานการบำเพ็ญกุศลครบรอบการก่อตั้งมูลนิธิฯ และมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าภาพโรงทานจัดเลี้ยง(อ่านต่อ).. 

  aniblack01_right_6.gifกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนชาวไทยปลูกดอกดาวเหลืองหรือดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่ง....(อ่านต่อ)

aniblack01_right_6.gifนายบุญสืบ  หาสาสน์ศรี  ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  กราบขอพรจากพระราชาคณะ พระเถระ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา .......(อ่านต่อ)..

aniblack01_right_6.gif พระเมรุมาศ อาคารประกอบพระราชพิธี  มณฑลพิธืท้องสนามหลวง.....(ประมวลภาพต่อ)

aniblack01_right_6.gifการประชุมจัดระเบียบบริเวณรอบวิหาร.....(อ่านต่อ)....

 aniblack01_right_6.gifพระเมรุจำลองและนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....(
ประมวลภาพต่อ)

 aniblack01_right_6.gif พิธีบำเพ็ญกุศลให้บรรพบุรุษและทหารกล้าแห่งกรุ่งศรีอยุธยา

 

aniblack01_right_6.gifวันที่   3 พฤศจิกายน 2562   ที่ วัดราชประดิษฐาน ต.หัวรอ  อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา  มีพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 โดยมี นาย บุญสืบ  หาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร  และคณะกรรมการ เป็นประธาน ..........(อ่านต่อ)..........

 aniblack01_right_6.gifคณะกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตร ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา............(อ่านต่อ). 

ma62.jpg

aniblack01_right_6.gif ประมวลภาพร่วมตามรอย 250 ปี เส้นทางยาตราทัพกู้ชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรี สู่วัดบางเดื่อ ต.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 6 พ.ย. 2561  .......อ่านต่อ

 aniblack01_right_6.gifมุูลนิธิพระมงคลบพิตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ในภาคเช้า และร่วมวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรในภาคค่ำ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...(อ่านต่อ)...

 

  aniblack01_right_6.gifกิจกรรมตามโครงการนักเรียนจิตอาสา พัฒนากรุงเก่าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา (อ่านต่อ)....

 

 aniblack01_right_6.gif  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมูลนิธิพระมงคลบพิตรจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 .....(อ่านต่อ).........

new29.jpg 

 aniblack01_right_6.gifานปีใหม่ของมูลนิธิพระมงคลบพิตร 9/01/2562

 

 aniblack01_right_6.gif คณะกรรมการเข้ากราบเยี่ยมเจ้าคณะจังหวัด(ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม หลังการผ่าตัด

aniblack01_right_6.gif  มูลนิธิพระมงคลบพิตร  นำโดยนายบุญสืบ หาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ นำเทียนจำนรรพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดบรมวงศ์ฯ,วัดศาลาปูน,วัดพรมนิวาสและวัดพุทไธศวรรย์ ........(อ่านต่อ)

 

 aniblack01_right_6.gif30 กันยายน 2564 นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภริยาเดินทางมานมัสการพระมงคลบพิตร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  ณ วิหารพระมงคลบพิตร......(อ่านต่อ)

 

 aniblack01_right_6.gif วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนใหม่ เดินทางมานมัสการพระมงคลบพิตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตรให้การต้อนรั

aniblack01_right_6.gifเมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 คณะกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตร นำโดย นายบุญสืบ หาสาสน์ศรี เดินทางไปมอบพระพุทธรูป พระมงคลบพิตร หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตั้งประดิษฐ์สถานที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

  aniblack01_right_6.gif เริ่มแล้ววันนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสรงน้ำพระ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มหามงคล...เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วมงานพระราชทานพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2565(อ่านต่อ ประมวลภาพร่วมสรงน้ำพระของพุทธศาสนิกชน)

 

 aniblack01_right_6.gifประมวลภาพการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลวันก่อตั้งมูลนิธิ ครบรอบ62 ปี เมื่อ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2564  ณ วิหารพระมงคลบพิตร  .......(อ่านต่อ).......

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

 

 

 

aniblack01_right_12.gif ขอชวนเชิญไปไหว้พระ 9  วัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบัญชีการบริจาคเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ วิหารพระมงคลบพิตร

 

 

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย   ชื่อบัญชี "เงินรับบริจาคบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระมงคลบพิตร"  เลขที่บัญชี 101-0-39828-8

 

 

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

 เทศบาลเมืองอโยธยา

มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
  

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV


star01.gifstar01.gif  

สำนักงานมูลนิธิพระมงคลบพิตร    

 ถนนป่าโทน   ตำบลประตูชัย   อำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

Tel. 035-321797 , 035-243172             Fax. 035-243172           E-mail : mongkolbopit035@gmail.com