เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

 

aniblack01_right_6.gif นายบุญสืบ  หาสาสน์ศรี นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระมงคลบพิตร เข้ากราบนมัสการขอพรจากพระราชาคณะของ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และหน่วยงาน เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมูลนิธิต่อไป


พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง  

พระพุทไธศวรรย์คุณ (หวล ภูริภัทโท) เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์

 

พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราช

พระญาณไตรโลก (สมคิด จินตยโส) เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์ 


 พระครูอนุกูล ศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก) เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน

ระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปุญฺญโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม

 

 

aniblack01_right_6.gif นายบุญสืบ  หาสาสน์ศรี นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระมงคลบพิตร  เข้ากราบขอพรจากผู้ใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และหน่วยงาน เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมูลนิธิต่อไป

ดร.สุจินต์  ไชยศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นายวรพจน์  ด่านไชยวิจิตร

นายปัญญา  นางวิจิตรา  น้ำเพชร

 

 

 

 
  

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
   

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV