เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

ball.gif

  ประมวลภาพการบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 59 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตร ประจำปี 2561 เมื่อ 2/10/2561

aniblack01_right_6.gif หน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันก่อตั้ง "มูลนิธิพระมงคลบพิตร" ขึ้นดูแลรักษาพระมงคลบพิตรและพระวิหาร  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๒  เป็นต้นมา
มูลนิธินี้ให้ชื่อว่า"มูลนิธิพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"   อักษรย่อว่า  ม.พ.อย.  เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า PHRAMONGKOL  BOPIT  FOUNDATION
1 กันยายน 2561 สำนักงานมูลนิธิฯ   ค้นพบสำเนาของมหาดไทย ปี  พ.ศ. 2502  ระบุ พระเทพปรีชา (ชูติวงศ์)  เป็นผู้เสนอขอตั้งตราสารมูลนิธิพระมงคลบพติร (ศึกษาประวัติการก่อตั้ง...ต่อ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเลขบัญชีการบริจาคเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ วิหารพระมงคลบพิตร

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย   ชื่อบัญชี "เงินรับบริจาคบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระมงคลบพิตร"  เลขที่บัญชี 101-0-39828-8

 Tel. 035-321797 , 035-243172              Fax. 035-243172            E-mail : mongkolbopit035@gmail.com

 
  

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
  

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV