เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

 aniblack01_right_6.gif วันที่ 3 ตุลาคม 2562  กระทรวงวัฒนธรรม   โดยนายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 17 ปี และเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  มูลนิธิพระมงคลบพิตรเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลดังกล่าวประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยนายบุญสืบ หาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้เข้ารับมอบ  นับเป็นเกียรติแก่มูลนิธิฯเป็นอย่างยิ่ง  เป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นขวัญกำลังใจแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯทุกๆคน มูลนิธิฯจะมุ่งมั่นในการทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินและสังคมสืบไป

 

 

 

 
  

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนรพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
   

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV