เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

 มูลนิธิพระมงคลบพิตรจัดกิจกรรมวันปีใหม่  " ส.ค.ส.รับความสุขปี ๒๕๖๒" ร่วมฉลองความสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้คำขวัญ "มีรัก สามัคคี มีอภัย มีน้ำใจ ให้กันและกันทั้งองค์กร" เมื่อ วันพุธที่ ๙ มกราคม 2๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิพระมงคลบพิตร โดยการนำของ นายบุญสืบ หาสาสน์ศรีและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ  ในปีนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมาร่วมงานเป็นประธานในพิธี  นอกจากนั้นยังมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอาทิ น.ส.สุกัญญา เบาเนิด  ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายปัญญา น้ำเพชร เมีการให้รางวัลบุคลากรดีเด่น  มีการจับสลากมอบของขวัญให้เจ้าหน้าที่ทกุๆคน  ซึ่งรางวัลของขวัญ ได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ  ผู้มีอุปการะคุณ ร้านค้า ต่างๆ  ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย.................งานแม้ไม่ยิ่งใหญ่  .....แต่เต็มไปด้วย ความรัก ความอบอุ่น  ...ชื่นมื่นกันทุกคน    ขอให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติหน้า สร้างสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดแก่องค์กรต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนรพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
   

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV