เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

 

 

 

 พิธีเททองหล่อพระมงคลบพิตรสัมฤทธิ์ หน้าตัก 32 นิ้ว วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ วิหารพระมงคลบพิตร โดย
1. พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หลวงพ่อหวล) เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์

2. พระครูวิชัยกิจจารักษ์ (หลวงพ่ออุดม) เจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม
3 พระญาณไตรโลก (พระมหาสมคิด) รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศวรารามวรวิหาร
4. พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) เจ้าอาวาสวัด
หน้าต่างนอก

5. พระมงคลพุทธาจารย์ (หลวงพ่อพูน) เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน
6. พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว
7. พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย) เจ้าอาวาสวัดตะโก
8. พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร
และ พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์
พระสงฆ์จากวัดศาลาปูนวรวิหาร
 
ประธานเททองหล่อพระ ฝ่ายสงฆ์ พระภาวนาเขมคุณ
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระภาวนาเขมคุณ (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์  มอบเช็ค ค่าหล่อพระ  ให้กับคณะกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตร  เมื่อวันอังคารที่  17  มกราคม 2560

 

 

 

 

 

 

 
  

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
   

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV