เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

 มูลนิธิพระมงคลบพิตร ทอดกฐินประจำปี 2564
 
สำหรับในปี 2564 นี้ คณะกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตร ได้ประชุมปรึกษาแล้วเห็นสมควรขอรับเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน  ณ วัดมณฑป เกาะลอย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และให้โอกาสบุคคลทั่วไป  ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ตามความประสงค์ของทางวัดได้  โดยมีพระครูวิจิตรธรรมานุกูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบุญสืบ หาสาสน์ศรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตรพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตรเป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
กำหนดทอดกฐินในวันพุธที่  17
  เดือนพฤศจิกายน  พ.. 2564  ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ  เดือน  12 ปีฉลู  เวลา 10.30  น 

วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
ณ วัดมณฑป เกาะลอย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินของ
มูลนิธิพระมงคลบพิตร ปีต่อไป

ยอดกฐินและผ้าป่ามูลนิธิพระมงคลบพิตรถวายวัด 
       จำนวน 
458,396 บาท

    -  องค์กฐิน                            400,000  บาท

    - ยอดกฐินผู้ร่วมทำบุญ             47,025  บาท

    - ยอดผ้าป่าของมูลนิธิพระมงคลบพิตร                                                                            11,371  บาท


 


 

 

 

 

 

 
  

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
   

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV