เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

 aniblack01_right_6.gif วันที่   4 พฤศจิกายน 2562  มูลนิธิได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมในการจัดระเบียบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่รอบวิหารพระมงคลบพิตรโดยรอบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ เป็นประธานในการประชุมร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามรายละเอียดในหนังสือด้านล่าง  การประชุมได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี  หวังว่าจะได้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม นำไปปฏิบัติจนบังเกิดผลดี ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พึงพอใจ ประทับใจเมื่่อได้มีโอกาสเข้ามากราบสักการะพระมงคลบพิตร  เป็นน่าเป็นตาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสืบไป  ในการนี้มูลนิธิพระมงคลบพิตรต้องขอขอบคุณ ผู้แทนองค์กร หน่วยงานต่างๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 
  

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนรพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
   

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV