เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

ball_1.gif

ประมวลภาพ งานบุญวิหาร - บารมีพระมงคลบพิตร    27 - 28  สิงหาคม  2559
ปั้นหลวงพ่อมงคลบพิตรทันใจ  เสร็จภายในวันเดียว เมื่อ 27 สิงหาคม 2559    และทำบุญฉลอง เนิกเนตร เมื่อ 28 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพวันที่ 28 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นิมิตฺตํ  สาธุรูปานํ  กตัญฺญูกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที  เป็นนิมิตหมายของคนดี

 

บุญทักษิณานุปทาน  เป็นกตัญญูกตเวทิตาบูชา
แด่บรรพชนและผู้ทรงคุณอนันต์

เบิกเนตรโดยหลวงพ่อหวลวัดพุทไธศวรรย์  

 

 

 
 

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
  

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV