เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

ball.gif

aniblack01_right_6.gifประมวลภาพ  ของพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 60 ปี ของมูลนิธิพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการบรรจุพระธาตุประจำปีเกิดจำลอง 12 ราศี ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562  ณ วิหารพระมงคลบพิตร  ในการนี้ มูลนิธิได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ประธานพิธีคณะสงฆ์  พร้อมทั้งพระราชาคณะและคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โดยมีนายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่านฆราวาส  นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์,นางสาวนุชนารถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธี  ร่วมออกร้านโรงทาน มากมาย   ในนามของคณะกรรมการมูลนิธิ  ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

aniblack01_right_6.gifสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  ประกอบพิธี บรรจุพระธาตุประจำปีเกิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aniblack01_right_6.gif รายนามคณะสงฆ์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 60 ปี
 - สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรฯ
- พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดฯ (มหานิกาย)
- พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุต)
- พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย)
- พระวินัยเวที เจ้าคณะอำเภอบางไทร (ธรรมยุต)
- พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา(มหานิกาย)
- พระครูอาทรบุญวิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลหันตรา (มหานิกาย)
- พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาสวรวิหาร(มหานิกาย)
- พระครูวิชาญ ธรรมโชติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายาราม(มหานิกาย)
 
-พระมหาเวชยันต์ เวชยฺนโต รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร(มหานิกาย)

aniblack01_right_6.gif ที่มาของพระธาตุ  : พระเทพรัตนนายก  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริกุญชัย วรมหาวิหาร  เป็นประธานตักพระธาตุใส่ผอบ บรรจุในภาชนะ 12 ราศี  มอบให้วิหารพระมงคลบพิตร โดยการประสานงานของชมรมอัศจรรย์พระธาตุพระครูขันตยาภรณ์และภาคใต้(สุราษฎร์ธานี) อัญเชิญพระธาตุจากจังหวัดลำพูนมามอบให้มูลนิธิพระมงคลบพิตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

 

 

 

aniblack01_right_6.gifมอบใบอนุโมทนาบัตร แก่ผู้มีจิตศรัทธา ออกโรงทานจัดเลี้ยงคณผู้ร่วมงาน   ในนามของคณะกรรมการมูลนิธิ  ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aniblack01_right_6.gif วงดนตรีไทย ได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผอ.บุญเลิศ โตสมบุญ  รองฯอำนาจ เภทพ่อค้า และคุณครูสมวงษ์ คงประโยชน์

...............................................................................................

 

 

aniblack01_right_6.gif คณะกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกราบสักการะพระธาตุประจำปีเกิดจำลอง ของแต่ละปีเกิด เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อท่านและครอบครัวตลอกไป ณ บริเวณวิหารพระมงคลบพิตร ได้ทุกวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเลขบัญชีการบริจาคเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ วิหารพระมงคลบพิตร

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย   ชื่อบัญชี "เงินรับบริจาคบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระมงคลบพิตร"  เลขที่บัญชี 101-0-39828-8

 Tel. 035-321797 , 035-243172              Fax. 035-243172            E-mail : mongkolbopit035@gmail.com

 
  

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
  

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV