เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

ball.gif

  ประมวลภาพการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย   เดือนมิถุนายน 2561

aniblack01_right_6.gif กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการต่อเรือ มาติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศใต้น้ำ (ตั้งเวลาอัตโนมัติ) ณ สระน้ำด้านทิศตะวันออกของวิหารพระมงคลบพิตร   ควบคุมโดยอาจารย์มานนท์  โดยใช้งบประมาณ 50,000 บาท   มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นด้วย

 

 

 

 

  หมายเลขบัญชีการบริจาคเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ วิหารพระมงคลบพิตร

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย   ชื่อบัญชี "เงินรับบริจาคบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระมงคลบพิตร"  เลขที่บัญชี 101-0-39828-8

 Tel. 035-321797 , 035-243172              Fax. 035-243172            E-mail : mongkolbopit035@gmail.com

 
  

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
  

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV