เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

 

  มูลนิธิพระมงคลบพิตร ประกอบพิธีแสดงอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล
  ปัญญาสมวาร หรือครบรอบ 50 วัน แห่งการสวรรคต
  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช
  วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น.
  ณ บริเวณ หน้าวิหารพระมงคลบพิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
   

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV